De financiële middelen haalt de Kerst Inn commissie uit vaste bijdragen van de twee ondersteunende kerken: de Protestantse Gemeente Lelystad én de Pax Christi parochie en uit donaties en vrijwillige bijdragen van derden.
Bijdragen kunnen worden overgemaakt op rekeningnr. NL97 ASNB 0267 5251 25 ten name van de voorzitter/penningmeester van de Kerst-Inn, dhr. D. Nauta onder vermelding van ‘Kerst-Inn 2023.

Fondswerving