De financiële middelen haalt de Kerst-Inn commissie uit

- Vaste bijdragen van de twee ondersteunende kerken:
de Protestantse Gemeente Lelystad en de H. Norbertus parochie Dronten/Lelystad
(waaronder geloofsgemeenschap Pax Christi Lelystad ressorteert);
- Donaties en vrijwillige bijdragen van particulieren, bedrijven en organisaties.

Bijdragen kunnen worden overgemaakt:

- Rechtstreeks op rekeningnummer NL97 ASNB 0267 5251 25 ten name van de
voorzitter/penningmeester van de Kerst-Inn, dhr. D. Nauta onder vermelding van ‘Kerst-Inn 2024’.

- Op NL52 INGB 0000 1465 24 ten name van Diaconie Protestantse Gemeente Lelystad o.v.v. ‘Kerst-Inn 2024’;

- Op NL08 RABO 0337 6034 64 ten name van Parochie H. Norbertus Dronten/Lelystad o.v.v. ‘Kerst-Inn 2024’.

Bedragen die de Kerst-Inn via de diaconieën van de ondersteunende kerken gedoneerd krijgt,
hebben als voordeel dat deze – vanwege de ANBI-status van de kerken –
bij de belastingaangifte als gift kunnen worden aangemerkt.

Fondswerving