De Kerst Inn commissie legt jaarlijks van haar doen en laten verantwoording af in een verslag en evaluatie van de laatst gehouden Kerst Inn.
Dit verslag wordt in ieder geval verstuurd naar de besturen van de twee ondersteunende kerken.
Op verzoek kan het ook aan anderen worden gezonden.

Verantwoording