Het jaarlijks op tweede kerstdag bieden van een ontmoetingsplaats in een gezellige en huiselijke sfeer
aan allen die daar (juist tijdens de kerstdagen!) behoefte aan hebben.
Daarbij wordt geen onderscheid gemaakt tussen arm of rijk, gelovig of niet-gelovig, wel of niet kerkelijk actief.
Afkomst, huidskleur, rang of status in de samenleving is daarbij niet belangrijk.

Doelstelling